Ali KORKMAZ Makine - Tel Erezyon - Fason CNC Üretim

Tel erezyon, kısaca özetlemek gerekirse;

Metalin üzerinde yüksek yoğunlukta elektrik akımı geçirilen bir tel vasıtası ile kesme işidir.
Bu işlem makinalarda, farklı elektriksel kutuplara iliştirilen tel elektrot, kesim yapılan parçaya yaklaştığı zamanda elektriksel boşalımlarısayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkarmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek değişiklik sağlanmaktadır. Partükül kaldırma hızı, her bir arktaki enerji miktarı ve her arkın geçen süresine göre değişiklik göstermektedir.

İşlemin ilk kısmında, yapılan iş parçasının biçimi bir koordinat yüzeyi içerisinde, çizimdeki her bir elemana nokta, daire ve çizgi numaraları isimlendirilerek şekillendirilmektedir.

İşleminikinci kısmında ise kesme yolu vasıtası ile esas biçimi ortaya çıkmaktadır. Kesme süreci başlatıldığında tel kesme güzergahını takip ederek kesme süreci tamamlanmaktadır.

Tel erozyon işlemi ile üretilen bir parçanın yeniden taşlanmasına gerek yoktur.

 
Herhangi bir üretimin diğer tezgâhlarda işlenmesi mümkün olmayan bölümlerinin sadece telin yarıçapı kadar bir tolerans bırakılarak parçanın işlenmesi mümkün olabilmektedir. Ayrıca çok sert olan metaller ve çelikler elektrik iletebilmesi şartı ile işlenmesi mümkün olmaktadır.
 
Tel erezyon çapaksız üretim gerçekleştirilmesi ve yüzey pürüzlülüğünün başka üretim çeşitlerine göre daha az olması tercih sebeplerinden biridir. Dezavantajları ise telin düşük talaş kaldırma hızının olması ve kesici boyutunun sınırlı kapasitesidir.

Firmamızda Tel erozyon makinesi ile malzemelerinize hassas kesim işlemi yapmaktayız.

Tel erozyon tezgahları yoğunlukla telin çapları 0,10~0,4 mm aralığında farklılık gösteren molibden, pirinç  ve tungsten tel elektrotlar kullanımı tercih edilmektedir. Bu da ister istemez  parça yüzeyinde oluşan maksimum radyus miktarı 0,4 mm yi geçmeyecek hale getirmektedir. Tel erezyon işleme tezgâhlarında genel kural olarak tel (+) , tabla ise (-) yüklü olmaktadır. Kesim işlemi; telin parçaya yaklaşması ile meydana gelen ark ile gerçekleşmektedir. Ark anında  8000~12000 °C civarında ısı oluşmaktadır